?

Log in

No account? Create an account

may · contain · language


Något om svenska Wiktionary

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
...har jag länge tyckt att jag skulle skriva, men det har inte blivit av. En anledning har nog varit att jag velat göra ämnet rättvisa på något sätt, velat göra något ordentligt av det. Nu får det bli vad det blir... Jag kan ju alltid återkomma till ämnet när jag väl har introducerat det.

Vad är då Wiktionary, till att börja med? Låt oss se vad svenska Wiktionarys "huvudsida" (se länken i början av detta stycke) har att säga under rubriken som lyder just Vad är Wiktionary?: "Wiktionary är ett projekt, öppet för alla att delta i, med målsättningen att skapa en fri ordbok för alla ord i alla språk, med förklaringar, uttalsanvisningar, härstamningar, synonymer, antonymer, exempel, översättningar med mera. Alla kan skapa nya uppslagsord samt rätta och bygga ut de uppslagsord som redan finns i ordboken. Just nu finns det 98 317 artiklar i den svenskspråkiga upplagan som startades den 2 maj 2004. All text i Wiktionary publiceras under Creative Commons BY-SA och GNU FDL, vilket betyder att du får använda texterna fritt, så länge som de förblir fria under samma licens." (Länkarna ur originaltexten. Siffran 98 317 är förstås kopplad till en automatisk räknare och kommer att ändras. För att kunna testa det här har jag nu lagt rätt mycket tid på att skapa alla hjärtans dag och medan jag höll på med det har andra hunnit skapa update, aktualisera och  ytterback - och efteråt också mittback - som för tillfället går att se på http://sv.wiktionary.org/wiki/Special:Senaste_%C3%A4ndringar, och räknaren har tagit sig upp till 98 324, vilket måste innebära att den har "hittat" några nya äldre ord också, eller så.)

Ja. Jag hinner inte skriva mycket mer idag, men jag ska lägga till att det finns en koppling till Wikipedia (Wiktionary är ett av de så kallade "systerprojekten", och började närmast som en avstjälpningsplats för rena "ordboksdefinitioner" som folk inte tyckte hörde hemma i Wikipedia), och såsom är fallet med Wikipedia så finns det ett mycket mycket större engelskspråkigt projekt och en massa andra språkversioner varav en del också är rätt stora. Och så är det förstås en ordbok, ibland rätt användbar, samtidigt som det är ett projekt att bygga en ordbok. Men men, det är en svensk ordbok som än så länge saknar uppslag som hantera, omständighet och varv (se vidare Wiktionary:Projekt/Önskelistor/Svenska/Prioriterade) - så det finns gott om utrymme att hjälpa till och bygga på! Och vi är mycket tacksamma. Och jag säger vi. Min första redigering som registrerad användare (under namnet Ever wonder) gjorde jag 25 maj 2006 (var det alltså inte längre sedan?) och det har hunnit bli några stycken (var är det nu man ser antalet?) sedan dess även om jag inte varit lika aktiv hela tiden. Jag är mycket, mycket mer en del av "gemenskapen" på Wiktionary än på Wikipedia. Ja, jag är till och med Administratör, minsann. Heh.

Ok. Wiktionary. Kul grejer. Jag rekommenderar starkt en närmare titt. Och som sagt, får kanske återkomma till ämnet någon gång.
Current Location:
Belgium, Gent
Current Mood:
curious curious
* * *